ALLINBLUE4

All in blue, all in one

[PHOTO] THE FNC NO.2 – CNBLUE

7 Comments

 

Scanned by paris0915.egloos.com

Re-up by ^lavender^@allinblue4

TAKE OUT WITH FULL CREDITS!

Advertisements

Author: allinblue4

A home for Vietnamese Boices - We're proud of being CNBLUE's fans

7 thoughts on “[PHOTO] THE FNC NO.2 – CNBLUE

  1. Reblogged this on DragonH_ and commented:
    Đợp toá ❤

  2. Ôi mẹ ơi cả 4 đứa đều đẹp quá xá T.T sao em shin ăn gì mà càng ngày càng đẹp vầy trời T.T
    mấy pic cuối thì thôi rồi 2 anh lịt :3 1 anh tổ trưởng dân phố, 1 anh cảnh sát địa phương =))))

  3. mất màu goài :3 Chẹp chẹp

  4. hôm nai dự onl ngày cuối rồi off lun đến cuối tháng 6 vùi đầu vào đống thuốc,các bạn đề bát thế nài thiệt đáng cho ngày ăn chơi cuối mừ,hơi mang tính chất thiên vị chú Đần đẹp nhất ,manly nhất,lùn nhất,bựa nhất :v cái j cũng nhất

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s