ALLINBLUE4

All in blue, all in one

[THÔNG BÁO][30.05.13] Thông báo thu hồi DVD BLUE NIGHT từ FNC Entertainment

1 Comment

Xin chào, đây là FNC Entertainment.

Mong các bạn nhận lời xin lỗi từ chúng tôi cho những vấn đề có trên đĩa 2 thuộc bộ DVD BLUE NIGHT của CNBLUE, phát hành ngày 8/5 vừa qua. Do vấn đề này, chúng tôi đưa ra việc thu hồi đĩa 2 và gửi lại bản đã chỉnh sửa thay vào đó theo yêu cầu như dưới đây.

To: cn@fncent.com
E-mail Title: [DVD] Request
E-mail Content: Full name/Contact Number/Address/A Picture of DVD Serial Number (printed on the back of the DVD Case)

1. Việc thu hồi này chỉ áp dụng cho những người đã mua DVD này. Hãy gửi email đến chúng tôi theo mẫu trên.

2. Sau khi xem xét yêu cầu của các bạn, chúng tôi sẽ gửi lại đĩa 2 bản đã chỉnh sửa.

3. Yêu cầu này có hiệu lực từ 20/5 đến 20/6 (1 tháng).

Vấn đề mà FNC nhắc đến ở trên là ở đĩa thứ 2 trong bộ đĩa DVD BLUE NIGHT phát hành ngày 8/5, phần menu tựa đề mở đầu đĩa 2, khi giới thiệu tên các thành viên đã bị thiếu mất tên Jung Yong Hwa do quá trình biên tập đĩa có sai sót. Theo thông báo trên, những boice nào đã mua đĩa BLUE NIGHT phải chụp lại số seri in trên mặt sau vỏ đĩa, gửi số seri này cùng những thông tin cá nhân: Tên đầy đủ/ Số điện thoại liên lạc/ Địa chỉ/ Bức hình chụp số seri tới địa chỉ cn@fncent.com trong vòng một tháng, từ 20/5 đến 20/6. FNC sẽ xem xét yêu cầu và gửi lại đĩa đã chỉnh sửa cho các bạn.

Source: fncent.com

Vtrans by ^lavender^@allinblue4

TAKE OUT WITH FULL CREDITS!

Advertisements

Author: allinblue4

A home for Vietnamese Boices - We're proud of being CNBLUE's fans

One thought on “[THÔNG BÁO][30.05.13] Thông báo thu hồi DVD BLUE NIGHT từ FNC Entertainment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s