ALLINBLUE4

All in blue, all in one

[PHOTO] CNBLUE IN SYDNEY – Concert & Interview [SBS PopAsia]

3 Comments

Source: SBS Pop Asia FB

Compiled by: BOICE @BunnyJS

Re-up by ^lavender^@allinblue4

TAKE OUT WITH FULL CREDITS!

Advertisements

Author: allinblue4

A home for Vietnamese Boices - We're proud of being CNBLUE's fans

3 thoughts on “[PHOTO] CNBLUE IN SYDNEY – Concert & Interview [SBS PopAsia]

  1. Shinnie càng ngày càng đẹp, chẹp chẹp ❤ ❤ ❤ còn Hyunnie nhờ quả đầu bổ luống khó đỡ kia, vừa cộng thêm vài tuổi, lại vừa giảm nhan sắc, ôi xì-tai chi mà lạ lùng
    thanks ss re-up hình nhé 🙂 *đè ra hun nè*

  2. P/S: Hyukkie xưa giờ vẫn cứ đẹp như thế, Hwa hâm thì thôi, khỏi nói, troll còn không hết, lấy đâu khen =))

  3. Reblogged this on KitJYH's Blog.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s