ALLINBLUE4

All in blue, all in one

[Twitter][24.06.13] Min Hyuk: trời ngày càng nóng quá

1 Comment

@CNBLUE_4: 여러분 안녕하세요 전 더위를 이겨내며 잘 살아있습니다 앞으로더 더워질 여름에 삼계탕 추어탕 사드리고싶은 마음은 굴뚝같지마안! 제가 사드릴 수 없기 때문에..오늘밤 주변사람들과 함께 몸보신하고주무세요~! pic.twitter.com/6GFp4M9R6q

@CNBLUE_4Xin chào, mọi người. Tôi vẫn sống sót dưới cái nóng khủng khiếp và vẫn sống tốt đây. Mùa hè này sẽ còn nóng hơn nữa nên tôi rất muốn mua cho các bạn canh gà nhân sâm và canh cá chạch! Vì không để mua chúng ngay lúc này…hãy giữ gìn sức khỏe của bạn và những người quanh bạn, và ngủ thật ngon tối nay nhé!

Source @CNBLUE_4 via cnboice

Eng-Trans by Satsuki @cnboice

Edited and Posted by Tara Lee @ cnboice/bpb decoded

Vtrans by ^lavender^@allinblue4

Take out with full credits!

Advertisements

Author: allinblue4

A home for Vietnamese Boices - We're proud of being CNBLUE's fans

One thought on “[Twitter][24.06.13] Min Hyuk: trời ngày càng nóng quá

  1. Reblogged this on KitJYH's Blog.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s