ALLINBLUE4

All in blue, all in one

[Tutorial] Hướng dẫn đăng kí tài khoản tham gia Daum Cafe của CNBLUE

3 Comments

translated

*Chú ý: Tại Bước 3, một số bạn sẽ gặp phải tình trạng sau khi thay đổi ID, bấm Join Membership nhưng Daum không chịu, con trỏ của chuột quay lại nhấp nháy trên khung ID (như kiểu tên ID sai vậy), thì bạn hãy làm như sau: Bấm nút thay đổi ID, sau khi gõ ID mới vào thì bấm nút này một lần nữa rồi mới bấm Join Membership, đảm bảo sẽ thành công 😀

Điều kiện đặt ID: chỉ cho phép chữ không viết hoa, dấu -, _, và .

Hướng dẫn xác thực địa chỉ email:

Sẽ dẫn tới trang dưới đây:

Giờ vào Daum Fan Cafe của CNBLUE nào! Dưới đây là đăng ký thành viên trên fan cafe này nhé:

Chúc các bạn đăng kí thành công, kekeke 😀

Hướng dẫn bởi CN_FANCLUB@Twitter và Allinblue4.wordpress.com

DO NOT TAKE THIS POST OUT OF THIS SITE!

DO NOT REMOVE LOGO OR RE-UPLOAD! 

DO NOT COPY/PASTE TO ANYWHERE!

Advertisements

Author: allinblue4

A home for Vietnamese Boices - We're proud of being CNBLUE's fans

3 thoughts on “[Tutorial] Hướng dẫn đăng kí tài khoản tham gia Daum Cafe của CNBLUE

  1. bạn ui, lúc mình vào thì chỉ là boice [1] thui, làm sao để trở thành boice [2] vậy

  2. Pingback: [Tutorial] Hướng dẫn nâng cấp tài khoản trên Daum Fancafe của CNBLUE | ALLINBLUE4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s