ALLINBLUE4

All in blue, all in one

[17.09.2013][VIDEO][CNBLUE] 2013 Message for Thanksgiving Day

1 Comment

Video credit: CNBLUE

Post by [Mèo] @ AllinBlue4

Take out with full credit!

Advertisements

Author: allinblue4

A home for Vietnamese Boices - We're proud of being CNBLUE's fans

One thought on “[17.09.2013][VIDEO][CNBLUE] 2013 Message for Thanksgiving Day

  1. mịa nó thằng Híp ,phỡn quá thể đi,đi vs ck thì 1 câu híp mắt 2 câu cười toe mồm,còn 1 mình qua LA thì như mất sổ gạo đưa đám k bằng,xem 2 cái thật là 1 trời 1 vực khác nhau=]]]]]]]]]]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s