ALLINBLUE4

All in blue, all in one

[27.11.13][Twitter] Jungshin – Đói đến hồn xiêu phách lạc luôn

Leave a comment

1456677_180633738797218_1483904203_n

끝! 오사카공연이 끝났습니다! 전 몹시배고픈상태..영혼없음ㅋ 여러분 우리 present앨범들어보셨나요? 빨리 한국에서도 앨범에 담긴 곡들을 들려드리고싶어요 빨리 그 기회를 만들어보도록 하겠습니다..present! 주위분들에게 많이 홍보해주세요! 좋은밤되세요 아그리고 전 홍기형타입ㅋ http://twitpic.com/dms1xx

The end! The Osaka concert has ended! I’m in a state of being ravenously hungry.. I’ve got no soul ㅋ Everybody have you listened to our ‘present’ album? I hope to hear the songs in the album in Korea soon too. Will try to make that chance happen soon..present! Please introduce and promote it to the people around you! Have a good night! Ah, and I’m the HongKi hyung type* ㅋ

Kết thúc rồi! Concert ở Osaka đã kết thúc! Giờ tôi đang đói muốn chết luôn đây… Hồn xiêu phách lạc luôn rồi kkk Mọi người đã nghe album Present của chúng tôi chưa? Tôi đang mong nghe bản tiếng Hàn của các bài trong đĩa đó lắm đây. Sẽ cố gắng hơn nữa để cơ hội đó diễn ra sớm hơn…một món quà! Hãy giới thiệu quảng cáo nó cho mọi người quanh bạn nha! Mọi người ngủ ngon nhé! À, tôi là kiểu người Hongki hyung đấy* kkk

*Jungshin đang nhắc đến bức hình được post vài ngày trước (http://t.co/1PrRGPGr8S) với câu hỏi là bạn là kiểu người thế nào, và Jungshin chọn kiểu của Hongki là câu trả lời.

Source: CNBLUE’s Twitter
Engtrans by gera@cnbshin
Vtrans by ^lavender^@allinblue4
TAKE OUT WITH FULL CREDITS!!!

Advertisements

Author: allinblue4

A home for Vietnamese Boices - We're proud of being CNBLUE's fans

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s