ALLINBLUE4

All in blue, all in one

[Twitter][15.02.14] Các thành viên CNBLUE lập Twitter riêng

Leave a comment

Hôm nay, 4 chú nhà ta đều đã lập tài khoản twitter riêng:

Yonghwa: @JYHeffect 

Jonghyun: @cnbluegt 

Minhyuk: @MrKang_cn

Jungshin: @MentalShin

Ngay trong ngày Yonghwa, Jonghyun & Jungshin đã twit hình, thậm chí trả lời fan nữa:

@MentalShin : 정신입니다~~ 여러분들과 더 가깝게 소통하기 위해서 개인 트윗을 하기로 했어요!! 목없는정신으로 시작!!

This is Jungshin~~ We just opened a personal twitter account to communicate with everyone more closely! Let’s begin with a neck-less Jungshin!!

Jungshin đây ~~ Chúng tôi muốn liên lạc thường xuyên và gần gũi hơn với mọi người nên mới lập tài khoản Twitter riêng này!! Bắt đầu bằng Jungshin không cổ nhé!!

@cnbluegt: 안녕하세요.
기타치는 종현입니다.
낮잠자고 싶은 날씨네요…?”

Hello. This is guitarist Jonghyun. The weather seems to make me want to take a nap…?

Xin chào guitarist Jong Hyun đây. Có phải tại thời tiết không làm tôi buồn ngủ quá vậy…?

@JYHeffect: 여러분 반가워요~^^용화예요! ㅋㅋ새로 시작하는 트위터라 뭔가 떨리고 조심스럽지만 자주자주 소통해요 우리~!! 저는 컴백 준비에 들뜨고 신나는 하루하루를 보내고 있습니다. 빨리 만나요~^^ Just music!

Nice to meet you everyone~^^ Yonghwa here! ㅋㅋ Let’s communicate often although a new start in Twitter makes me somewhat nervous and cautious~!! I’m preparing for comeback excitedly day by day. Let’s meet soon~^^ Just music!

Mọi người ah rất vui được gặp các bạn~ ^^ Yonghwa đây! kk bắt đầu tài khoản twitter mới làm tôi thấy hơi lo lắng và hồi hộp, nhưng từ giờ hãy liên lạc thường xuyên hơn nhé!! Tôi ngày càng hào hứng và thấy vui vô cùng vì việc chuẩn bị comeback. Sẽ sớm gặp lại các bạn thôi~ ^^ Just music

@MentalShin: 핸드폰사진부터 월드투어때 찍은 사진들까지 봉인해제.
원해요?

Revealing cellphone-taken photo during world tour. Do you want it?

Tiết lộ ảnh trong điện thoại của tôi hồi đi world tour. Thích không?

Shinnie mention Hyunnie:

@MentalShin @cnbluegt 주무시던지
=> Anh vừa ngủ hả 

Source: @JYHeffect @cnbluegt @MentalShin

Engtrans by  miryong @cnbluestorm

Vtrans by Bom, ^lavender^@allinblue4

TAKE OUT WITH FULL CREDITS!!!

Advertisements

Author: allinblue4

A home for Vietnamese Boices - We're proud of being CNBLUE's fans

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s